Ingurumen eta Lurralde Politika Saila. Eusko Jaurlaritza

Donostia, 1

Vitoria-Gasteiz

1010


Genero ikuspegia lurralde antolamenduan eta hirigintzan / Perspectiva de género en la ordenación territorial y el urbanismo Elebiduna/Bilingüe

Jardunaldiak honako heburu hauek ditu: batetik, “Genero ikuspegia EAEko Lurralde Antolamendurako Gidalerroetan. Ekintza proposamenak” txostena aurkeztea, bestetik, genero ikuspegia hirigintzan sartu dituzten tokiko esperientziak ezagutzea eta, azkenik, gai honen inguruan hitz egiteko eta iritziak partekatzeko gune bat izatea. Jardunaldi honi buruzko informazio guztia eskuragai dago hurrengo estekan: http://www.euskadi.eus/informazioa/lag-berrikuspena

La jornada tiene por objeto presentar el informe “Perspectiva de Género en las Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV. Propuestas de Acción”, conocer diversas experiencias locales de incorporación de la perspectiva de género en el urbanismo y disponer de un foro de encuentro e intercambio de opiniones en la materia. Toda la información relativa a esta jornada está disponible en: http://www.euskadi.eus/informacion/revision-dot

Kontaktua - Contacto

Sonia Abezia Diez

Berdintasun teknikaria

sonia-abecia@euskadi.eus

945019838

Eguna-Fecha

2016-10-11

Ordua-Hora

09:00-13:30

Tokia-Lugar

Eusko Jaurlaritza. LAKUA II (ARETO NAGUSIA: Euskaldun Berria Aretoa).

Donostia kalea, 1 - Vitoria-Gasteiz

Sarrera librea inskripzioarekin / Acceso libre con inscripción

Atzera - Volver