Emakunde y Ararteko

Manuel Iradier, 36

Vitoria-Gasteiz

1005


Emakumeen eta adingabekoen salerosketari buruzko jardunaldia / Jornada sobre trata de mujeres y menores Castellano

Trafikoaren biktimei arreta ematen duten profesionalei eta herritarrei orokorrean zuzendutako jardunaldia. Gizakien Trafikoa fenomeno kezkagarri eta larria da mundu mailan eta bere dimentsioa ez da oso ezaguna Euskadin, izan ere, trafiko hau da gizakia merkantzian bilakatzearen modu mingarrietako eta giza eskubideen bortxaketa larrienetako bat irudikatzen du. Sexu-esplotazioa heburu duen Gizakien Trafikoa, bereziki emakume eta neskatoekin (biktima nagusiak dira hauek) ematen dena, debekatutako merkataritza honen alderdi krudeletako bat da. Berez, emakumeek munduko toki askotan jasan behar duten desberdintasunezko egoeraren bestelako adierazpen bat da eta emakumeen kontrako indarkeriaren adierazpen argi bat da. Alegia, hori da jasotzen duena 1993ko Nazio Batuen Emakumearen kontrako indarkeria desagerrarazteko buruzko deklarazioak.

Jornada dirigida a profesionales que atienden a víctimas de trata y a la ciudadanía en general. La Trata de Seres Humanos es un fenómeno de preocupantes dimensiones a nivel mundial y de dimensiones poco conocidas en Euskadi, que constituye una de las más sangrantes formas de reducción del ser humano a simple mercancía y representa una de las violaciones más graves de los derechos humanos. La Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual, especialmente de mujeres y de niñas - sus principales víctimas – constituye, en particular, una de las vertientes más crueles de este ilícito comercio. Es, en realidad, una manifestación más de la situación de desigualdad en la que se encuentran las mujeres en muchos lugares del mundo y es una clara expresión de la violencia contra las mujeres, tal y como se desprende de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de Naciones Unidas de 1993.

Kontaktua - Contacto

?

?

?

?

Eguna-Fecha

2016-11-10

Ordua-Hora

08:45-18:00

Tokia-Lugar

Palacio Europa

Gasteizko Hiribidea, 85 - Vitoria-Gasteiz / Avenida de Gasteiz, 85 - Vitoria-Gasteiz

Sarrera inskripzioarekin / Acceso con inscripción a-gutierrezperea@euskadi.eus

Atzera - Volver