EJIE, Sociedad Informática del Gobierno Vasco

Av. Mediterráneo, 14

Vitoria-Gasteiz

1010


EJIEko gurasoei zuzuendutako hitzaldia seme-alabak berdintasunean hezitzeko / Charla dirigida a padres y madres de Ejie para educar a sus hijas e hijos en Igualdad Castellano

Hitzaldi honen helburua Ejieko gurasoak berdintasunean kontzientziatzea da, eta familiak haurtzarotik transmititu beharreko balore bat dela erakustea. Alegia, eskolaren zein gizartearen eskuetan ez dela utzi behar.

Charla cuyo objetivo es concienciar a los padres y madres de Ejie que la Igualdad es un valor a transmitir desde la infancia dentro de la familia, y que no hay que dejarlo en manos de la escuela o de la sociedad.

Kontaktua - Contacto

Elena Valcarce

Técnica RRHH

e-valcarce@ejie.eus

945017468

Eguna-Fecha

2016-11-18

Ordua-Hora

10:00-12:00

Tokia-Lugar

Aula Digital Ejie

Avenida del Mediterráneo, 14 - Vitoria-Gasteiz

Barneko ekintza / Actividad interna

Atzera - Volver