Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskola

Lehendakari Agirre, 11, 4º planta dpto.5

Bilbao

48014


"EHSHEko Berdintasunerako Planaren 2016ko Balantzea eta 2017rako estrategiak: genero ikuspegiaren eta sexologiaren arteko sinergiekin jarraituz” / "Balance 2016 del Plan de Igualdad de EHSHE y Estrate Elebiduna/Bilingüe

Kooperatibaren lan-bilera estrategikoa emakumeen eta gizonen berdintasunean aurrera egiteko, EHSHEren Berdintasunerako Plana aztertuz, eta 2017rako Berdintasunerako Planaren elaborazioan ekarpenak eginez

Reunión estratégica de trabajo de la Cooperativa para avanzar en Igualdad de mujeres y hombres, analizando el Plan de Igualdad de EHSHE, y elaboración del Plan de Igualdad para el 2017.

Kontaktua - Contacto

Jaione Valdés Ituarte

Responsable del Área de Igualdad

jaione@ehshe.eu

946026190

Eguna-Fecha

2016-11-11

Ordua-Hora

17:00-20:00

Tokia-Lugar

Autobus ibiltaria / Autobús itinerante

Muelle del Arenal, Los Tinglados - Bilbao

Barneko ekintza / Actividad interna

Atzera - Volver