Comisión de Mujeres Gitanas de Euskadi

Donostia, 1

Vitoria-Gasteiz

1010


“Emakume ijituak eta komunikabideak”/“Mujeres gitanas y medios de comunicación” Castellano

Ekintzak dauka helburu bezala emakume ijituei zuzendutako topaketa-gune bat sortzea, bertan emakume ijituen aurrerapenak eta zailtasunak azaldu eta ikustarazteko, emakume ijituen eredu berriak ezagutzeko eta hauek erreferente berri izan daitezen.

La actividad tiene como objeto el crear un espacio de encuentro para las mujeres gitanas, en las que puedan visualizar y plasmas sus avances y dificultades como mujeres y gitanas, conocer nuevos modelos de mujeres gitanas que les puedan surgir como nuevos referentes.

Kontaktua - Contacto

Fundación Secretariado Gitano

olga.borja@gitanos.org

945213789

Eguna-Fecha

2016-11-08

Ordua-Hora

10:00-14:00

Tokia-Lugar

Palacio de Congresos Europa

Av. Gasteiz, 85 - Vitoria-Gasteiz

Sarrera inskripzioarekin / Acceso con inscripción

Atzera - Volver