Bilbao Metrópoli-30

Gran Vía, 45

Bilbao

48010


Bizkaiko Foru Aldudiaren Ikerketaren aurkezpena: "Ekintzailetza femeninoa Bizkaian balio erantsi handia duten ekintzetan: azalpen-faktoreen identifikazioa" / Presentación del estudio de la Diputación Castellano

Ikerketaren aurkezpena eta ondorengo hitzaldia Eva Armenstoren eskutik (Baizkaiko Foru Aldundiko Lurreko eta Ekonomiaren Garapeneko Sailaren Sustapen Enpresarialeko Zerbitzuaren Burua) eta Marce Masa (Adimen, ikerketaren koordinatzailea). Gaur egun emakumen ekintzaileen erritmoan balio erantsi handiko ekintzetan eragina duten faktore guztien pisu espezifikoa idetifikatzen eta neurtzen saiatuko dira.

Charla y presentación del estudio, por parte de Eva Armesto (Jefa de servicio de Promoción Empresarial del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia) y Marce Masa (Adimen, coordinador del estudio), que trata de identificar y ponderar el peso específico de todos los factores que influyen en el ritmo actual del emprendimiento femenino en actividades de alto valor añadido en Bizkaia.

Kontaktua - Contacto

Responsable de Comunicación e Igualdad

asancho@bm30.es

944158685

Eguna-Fecha

2016-11-14

Ordua-Hora

09:30-11:00

Tokia-Lugar

Beaz

Sabino Arana, 8 - Bilbao

Sarrera librea inskripziorik gabe / Acceso libre sin inscripción

Atzera - Volver